Sønderho Havn Støtteforening

Afmærkning af sejlrenden ind til Sønderho

Hovedprincippet for farvandsafmærkning

Afmærkningssystemet ind til Sønderho følger international praksis, som anbefalet af International Association of Marine Aids to Navigation and Light House Authorities, 1957 (IALA). Hovedprincippet for farvandsafmærkning i blandt andet Nordsøen, Skagerak, de danske farvande og Østersøen (Region A) er "Grønt om styrbord" og "Rødt om bagbord", når et skib er for indgående. I snævre fjorde og indløb til havn eller red er et skib for indgående, når det kommer fra søen.


Vigtigt! Afmærkningen skifter retning

Bemærk at i visse danske farvandsområder skifter afmærkningen retning for indgående. Det gælder således også i Vadehavet syd for Esbjerg.

Som det fremgår af nedenstående kort, er man for indgående, når man sejler rundt om sydspidsen af Fanø og ind mod Sønderho Havn.

Når man anduver en sejlrende, vil man ofte møde en anduvningstønde, som er malet rød og hvid. Under indsejlingen til Sønderho Havn vil en sejler imidlertid ikke se en anduvningsbøje, men en ”port”, der består af en rød (til højre) og grøn prik (til venstre). Det betyder, at anduver man Sønderho Havn gennem den nye rende, er man for udgående og skal derfor have de røde prikker om styrbord. Der er også opsatte ”porte”, hvor renden har snævre passager.

Afmærkningen er foretaget af Sønderho Havns Støtteforening. Den præcise position af bøjer og ”prikker” er bestemt ved brug af kompas og pejlinger. Prikkerne står på kanten af renden, så der skal holdes omkring 2 meters afstand til prikkerne.

Prikker er ligeledes sat således, at der i renden parallelt med linjen mellem 2 røde prikker er samme vanddybde.


Generel information for sejlere, herunder:

Byvandringer

Foreningen kan tilbyde byvandringer af en til halvanden times varighed for grupper (mindst. 7 pers.) med hovedvægt på det maritime Sønderho. Byvandringerne skal bestilles mindst en uge før. Henvendelse herom til enten Anders Bjerrum e-mail: anders.bjerrum@fp7consult.dk, eller Niels Frederiksen, e-mail: frederiksen.heinel@gmail.com.