Sønderho Havn Støtteforening

Tidevand, vind og vejr for Sønderho Havn

På denne side finder du specifikke oplysninger om tidevand, vandstand, vind og vejr ved Sønderho Havn

Sønderho

Tidevand, aktuel vandstand, prognoser og vejrudsigt specifikt for Sønderho 

I havnebassinet i Sønderho er der installeret en vandstandsmåler, ligesom der er opsat en vejrstation i Sønderho Antenneforenings mast. Data, der bla. omfatter vandstand- og vandstandsprognose, tidevandstabeller og 2-døgns vejrudsigt sendes til DMI.


Hele Landet

Vandstand med aktuelle målinger. Her finder du et kort over samtlige vandstandsmålestationer i Danmark og et animationskort over vandstandsprognoser for de kommende 48 timer. Fra samme side kan du desuden i to menuer vælge mellem

  • Vind, bølger, strøm, havtemperatur, vandstand, farvandsudsigter og
  • Temperatur, luftfugtighed, vind, vindstød, nedbør og vandtemperatur.

Vejrstationen i Sønderho

Vejrstationen i Sønderho indsamler data om vindretning og -hastighed, lufttemperatur og -tryk, luftfugtighed og nedbørsmængde (mm/time), som det fremgår af viserne herunder. Klik på viserne, og du vil kunne se data 24 timer tilbage. Denne sidste funktion er endnu ikke aktiv på mobiltelefoner. 

Vejrstationen er sponseret af Norlys Vækstpulje, LauritzenFonden og SuperBrugsen Fanø

DMI's målinger for de sidste 24 timer

Se DMI's målinger de seneste 24 timer. Her finder du observationer for det seneste døgn for temperatur, luftfugtighed, lufttryk, vind, nedbør, vandstand og vandtemperatur.

Vejrstationen er etableret i et samarbejde mellem Sønderho Havn Støtteforening, Sønderho Antenneforening og Fanø Kommune.

En stor tak til Jan Bjerrum Pedersen, der har stået for at tilgængeliggøre vejrdata her på hjemmesiden.